Nederlands

English

Deutsch
Kwaliteit

Sier Chocoteam stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar producten en verwerkt uitsluitend hoogwaardige grondstoffen. Er wordt volgens de wettelijk gestelde eisen op het gebied van hygiëne en voedselveiligheid geproduceerd. Dit alles conform de meest recente HACCP-normen. 

Tenslotte staan het vakmanschap en de jarenlange ervaring garant voor een vlekkeloze beheersing van het productieproces.